Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Więcej informacji i dokumenty do pobrania:

KLIKNIJ TUTAJ


Opłaty:
30 zł  – w przypadku złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
30 zł – w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Opłatę należy uiścić, nie wcześniej niż 5 dni przed złożeniem oświadczenia/wniosku o wydanie zezwolenia, na rachunek:  


Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
ul. Tadeusza Kościuszki 141
37-600 Lubaczów
96 9101 0003 2001 0006 1782 0001

 

Wpłat można dokonywać łącznie w związku z wieloma oświadczeniami, zezwoleniami na pracę sezonową lub przedłużeniami zezwolenia na pracę sezonową podając w tytule przelewu dane wszystkich cudzoziemców.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
•    nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
•    przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy)
•    dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca)


DOKUMENTY DO POBRANIA

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

Informacja pracodawcy o zatrudnieniu cudzoziemca.doc

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności - zał 18.doc

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - zał 17.doc

Oświadczenie podmiotu powierzającego cz. II.doc


Praca sezonowa:

Ośw. o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy - załącznik nr 5.doc

Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi zał . nr 15.doc

wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową zał nr 11 (2).doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP zał. 3.doc


 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Lucyna Hypiak  Pośrednik pracy  16 632 13 86 wewn. 270
       
Utworzono: 2012-08-02 10:31 | Redagował: Anna Ryba 2019-05-06 10:02 Odwiedziny: 3878 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJtZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rdZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A1ZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MtZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rxZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LdZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoxZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRptZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ytZqeoiRHfu1_TMX83GT6nQh-q5xmV0ht7H5mWwYhOraHI1iA_2lDmrxuvUauXIudVQu8BV1w5I-p0Wfut-ryLs

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_BDPZ7PNXNGkcGY7DX83SIaTFX5PSNgD-FMfyxZYeTg6_GiJgYlpprs3xEuIx37T9GtHwx3ANVymWZ_CGQKjQM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl