Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Aktualności projektowe

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


 Powiat lubaczowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie
zaprasza do składania:
•    wniosków o zorganizowanie stażu
•    wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
•    wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat (osoby do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

W pierwszej kolejności na staż kierowane będą osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie), osoby długotrwale bezrobotne (osoby do 25 r.ż. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, osoby powyżej 25 r.ż. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

DEFINICJA NEET- osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
1)    nie pracuje
2)    nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3)    nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Weryfikacja tego warunku – czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

DODATKOWO:
•    osoby do 25 roku życia, muszą otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w terminie do 4 miesięcy od dnia rejestracji,
•    osoby powyżej 25 roku życia mają otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w terminie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do Projektu.


Zapraszamy do udziału w Projekcie!Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażają chęć udziału w projekcie


www.mapadotacji.gov.pl

Utworzono: 2017-08-10 12:00 | Redagował: Anna Ryba 2019-06-04 14:28 Odwiedziny: 610 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • xDoqKgsoTkQkRId_w796M2BH20jS2gQI3wIAv-x-TJNXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • o3BXbZcGl41HJRAuxp1V2YcLIZKnfpeCQC6HX0dT4NVXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • HFmbVPyYxB3TyiW2e8ZkeVjyokH0Oze9jjfpVvM-u7dXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • xVaixz7IhVp4WbFfO35YioHRkd_mMMHIjFtZ0PJitu1Xcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • rRBqwFlwiK4V5ogPqIkUbFTT-q6cnlxAveO8QIHudhhXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • tFQ-WQID6IsH23lUPYEr1w6qnc6nNTqxkR0Wr6ADGVhXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • 4EOuw_DrrmQ2U_OdHEOnQ7zUu4VNmLpIhEKzE8buU3VXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • SQ5L2dhNlVQ8ke7T2rR92NhTw_cvKwg63LAw5a5zJoxXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • 6WMcL7R1e631VQK_XMBVAuE3OiZs270P0llRYeJSythXcf1eXw9m5pNHgWhMmJoV2MIVntk6vqzp_OPzpC3pXg

 • 8Vxm3PwhVgx1i2c8s-0zH54sg0sKCwBEcGGb-IIB7P6ZZU814SPIxc3qjUbgTHfM1m1YrK4Eu3IWLOBkYvT0kQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl