Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)"

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt pozakonkursowy  
pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
Wartość projektu w 2019 roku – 2 730 176,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE - 2 510 524,89 PLN
Wartość projektu w 2020 roku – 1 365 088,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE - 1 252 612,00 PLN

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim.
Główny rezultat: Podjęcie zatrudnienia przez 348 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lubaczowie.

Grupa docelowa: osoby młode do 29 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie należące do kategorii NEET.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:
1)    nie pracuje
2)    nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3)    nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
Formy wsparcia:

 • Staż
 • Bon na zasiedlenie
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Prace interwencyjne

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1, pkt. 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły do 31.12.2020 r.

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu lubaczowskiego do skorzystanie z naszej oferty. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu: ul. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, telefonicznie: (16) 632 08 51, 632 08 52, 632 13 86 lub na stanowiskach merytorycznych:
- Referat Staży, pokój nr 103 tel. wew. 253,
- Referat Dotacji, pokój nr 107 tel. wew. 265,
- Referat Prace interwencyjne i Bon na zasiedlenie, pokój nr 104 tel. wew. 269, lub bezpośrednio na spotkaniach z doradcami klienta.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

 


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażają chęć udziału w projekcie


www.mapadotacji.gov.pl

Utworzono: 2019-06-03 15:31 | Redagował: Anna Ryba 2019-06-04 14:22 Odwiedziny: 106 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • rn2ZhS5OkoteSo7SiF7KCKvk6qnzjcc5rqdoT5NQWNM

 • YvSJC29puKXnRI2Ccwh9rhd36Iyi1diTw-6aUkGlbTk

 • D7Qug-3v-SCpk-mtazc0Y0wTbAPD3x6H-RK24n9mhvc

 • Qcu9Is8B5328yvSphPjBxGGSUyUpNn4HDk74mmwPKE8

 • 7eh0kvc64ssEUJV_IqbSUE79WZgE31rbesy6Wod3jA0

 • S4Me-9FsQCrMMPiFirrE6F0RpKdCKAs5hTK6fKhYm6U

 • mwpyCwq_jS2m2NAePV5vf5pPoIBDppa1_P_77xXhSP4

 • 0Ji3X4eLeOawfBU-BDMlGbhQR9IZGlDgmhoHcmB1EG0

 • kjP8ccve_3kfIEQJvrkk3VJsJFO-_6gBxKUoe687yzo

 • j0sMHog9sAqfTcISk2Z7Vm902VlWaWZWKMGXFbG7zrM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl