Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt pozakonkursowy 
pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (V)”


Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

 • Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Budżet ogółem – 753 114,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE – 640 146,90 PLN .

Celem projektu jest:

 •  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż., zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
- staże
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- prace interwencyjne

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 roku życia (kobiety i mężczyźni, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli ukończone 30 lat), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne należące do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:

- osoby w wieku 50 lat i więcej (od dnia 50 urodzin),
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalne włącznie),

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

 

 • Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres realizacji mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP, oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.


W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 32 osoby zarejestrowane w PUP.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażają chęć udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Utworzono: 2019-04-25 11:53 | Redagował: Anna Ryba 2019-07-10 10:13 Odwiedziny: 119 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • DMJv2wt46oXDz3986E_5LOvKZR-KW2IJEzMbk9qUxwU

 • 5aeWkkrSriCalp9XtpH4USF9mp7VEcNnaDV74v4bIVM

 • TvFcJvea87lF07Ar6vr8v61DVOW-E_Hxk6NA_bi_gRE

 • I6W1FCzTCjIF8Hq5upxCxkhpaMx0ZJ6tvGhY7wT6OVk

 • 52wpRVchnKwlpUOnuuIoNKMZQXP4lFOAuLCaT_WD0lM

 • nE_OCU2C2f1k9y-E4YLHPKf0joDL-mh0ZTxL8SrTau0

 • rnlhp_lHfrgIBTdRF0jo0NWWebzUX0oZwtIrKzFkn88

 • vbklZXgd5az_HIY0h2D83rFnKhBMggZeJOE0BkzYKKA

 • xP27A5hpN60kDsY_lXNL_LFo3LmGRkL9lKic1xR3l_Y

 • Ia4qEC8gEB3O-V3sDsXYHx3AD534hB1fGdXeCLYTgSc

Projektowanie stron: IntraCOM.pl